Beszállítás feltételei

Minden hulladék beszállítást megelőz egy előminta vizsgálat, mellyel meghatározzuk a hulladék égetési paramétereit. Folyékony hulladékok esetében: égéshőt, halogén tartalmat, nehézfém tartalmat, pH, összes só tartalmat vizsgálunk. Paszta és szilárd hulladékok esetében: égéshőt, halogén tartalmat, nehézfém tartalmat égetési maradékanyag tartalmat vizsgálunk. A fent említett vizsgálati paraméterek alapján meghatározzuk az ártalmatlanítási díjat és elkészítjük a hulladékártalmatlanítási szerződést. Érvényes hulladékártalmatlanítási szerződés megléte esetén, a hulladékok beérkezése előzetes írásbeli ütemezés alapján történik. A beérkezett szállítmányok átvétele érkezési sorrendben történik. A hulladék beérkezésekor a kísérődokumentáció minden adata rögzítésre kerül, mely alapján minden egyes beszállított hulladék visszakereshető visszamenőleg 10 évre. Minden szállítmány áthalad egy sugárkapun, majd mérlegelésre kerül, a szerelvény súlyától és méretétől függően az OMH által hitelesített 30 illetve 60 tonnás hídmérlegen. Kis tömegű hulladékok mérése OMH által hitelesített 600kg teherbírású mérleggel történik. A hulladék halmazállapotától függően a megfelelő ürítési helyre irányítjuk a szállítmányt. Ürítés előtt reprezentatív mintát veszünk minden egyes hulladék fajtából és a laboratóriumban bevizsgálásra kerül a fent említett paraméterek alapján.

A gyorsvizsgálat után halmazállapottól és csomagolási módtól függően az alábbi tárolókba történik az ürítés:

Szilárd hulladék

Bunkertérbe (3×100 m3)

 • amennyiben a hulladék 1-35 m3 – es konténerben érkezik,
 • raklapon
 • egyéb módon ömlesztve
 • kiszerelt, ömlesztett gyógyszereket kamerával ellátott zárt raktárba tároljuk a tényleges ártalmatlanításig.

Hordótárolóba, amennyiben a hulladék szilárd, vagy paszta halmazállapotú

Biztonsági és kórházi hulladékadagoló rendszerre

– egészségügyi és fertőző hulladékokat esetén. A hulladék zárt rendszerben, emberi kéz érintése nélkül kerül a tűztérbe. Nem szabványos csomagolásban érkező hulladékot a beszállító köteles átrakodni az általunk adott szabványos csomagoló eszközbe. Biztonsági égetés beszállítása munkanapokon 800 és 1200 óra között lehetséges.

Folyékony hulladék

 • Tartályparkba, tartályautóban érkező folyékony hulladékok lefejtése 3 lefejtő álláson történhet egyszerre
 • Hordótárolóba

Gázhalmazállapotú hulladék

Gázhalmazállapotú hulladékot kizárólag érvényes nyomáspróbával ellátott hitelesített palackban tudjuk fogadni, maximum 15 bar nyomásig. Több gázpalack beszállítása esetén a palackokat csak kalodában tudjuk fogadni.

Speciális ágon

Itt a különösen tűzveszélyes alacsony lobbanáspontú, vagy mérgező, savas pH<5,5 illetve más hulladékkal össze nem fejthető folyékony hulladékokat tudjuk nitrogén atmoszféra alatt beadagolva  közvetlenül ártalmatlanítani. A speciális hulladékok beadagolását N2 gázzal segítjük elő.

A beszállító (feladó) kötelezettségei:

Meg kell győződnie arról, hogy a veszélyes áru az ADR-rel összhangban van besorolva, és az ADR szerint szállítható.

El kell látnia a szállítót információval és adatokkal, illetve szükség esetén fuvar- és kísérő okmányokkal (jóváhagyások, írásbeli utasítások, engedélyek, bejelentések, bizonyítványok stb.).

Csak olyan csomagoló eszközöket, konténereket, IBC-ket és tartányokat (tartály járműveket, tank konténereket) szabad használni, amelyek ADR jóváhagyással rendelkeznek és az adott anyag szállítására alkalmasak, illetve el vannak látva az ADR által előírt jelölésekkel.

Be kell tartania a feladás módjára és a szállítási korlátozásokra vonatkozó előírásokat.

A szállító kötelezettségei:

Meg kell győződnie arról, hogy

 • a szállítandó veszélyes áru az ADR szerint szállítható.
 • az előírt okmányok a szállító egységen vannak (SZ-kísérő okmány, írásbeli utasítások stb.).
 • szemrevételezéssel, hogy sem a járműnek, sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak.
 • a tartány jármű, vagy tank-konténer, vagy csomagoló eszköz (pld. IBC) vizsgálatának érvényességi ideje még nem járt le.
 • a járművön az előírt veszélyességi bárcákat és jelöléseket elhelyezték, küldeménydarabokon a jelöléseket (Sz-lap szám, bárcák, helyes szállítási megnevezés, feladó neve, HAK (EWC) kód, feladási dátum) feltüntették.
 • a járművezető számára az előírt okmányok (pld. írásbeli utasítás), ill. az előírt eszközök a járművön vannak-e.

Ellenőriznie kell, hogy a járművek ne legyenek túlterhelve.