KÜJ, KTJ igénylés menete

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a gazdálkodó szervezeteknek be kell jelentkezniük a Hulladék Információs Rendszerbe (HIR). A HIR-be való bejelentkezés után az illetékes környezetvédelmi felügyelőség 15 napon belül megküldi a gazdálkodó részére az egyedi Környezetvédelmi Ügyfél Jelet (KÜJ), mely a gazdálkodó szervezetet azonosítja; és telephelyenként egy-egy Környezetvédelmi Területi Jelet (KTJ), mely az egyes telephelyeket, objektumokat azonosítja.

Ennek a két azonosítónak megszerzése mindenképpen szükséges az adatszolgáltatás teljesítéséhez.

Egyedi környezetvédelmi azonosító igénylése: A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján egyedi környezetvédelmi azonosító (KÜJ, KTJ) adat hiányában adatszolgáltatás nem teljesíthető. Azonosítók igényléséhez a KAR adatlap elektronikus úton történő benyújtása szükséges.

Beküldésre való jogosultság igazolása KAR MEGH adatlap beküldésével: Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett egy szervezet, úgy az elektronikus úton történő adatszolgáltatás előzetes feltétele, hogy a KAR adatlap csomag MEGH adatlapjának kitöltésével és beküldésével a benyújtó regisztrálja magát az OKIR-ban, mint a szervezet nevében környezetvédelmi adatszolgáltatást benyújtó természetes személy. Ezen személynek ügyfélkapu regisztrációval szükséges rendelkeznie.

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett egy természetes személy és az adatszolgáltatást saját ügyfélkapus regisztrációjával kívánja benyújtani, úgy az ügyfélkapus adatainak (név, e-mail cím, anyja neve stb.) OKIR-ban való felvételéhez a KAR adatlap csomag benyújtása szükséges, legalább a KÜJ lap kitöltésével. Azonban MEGH adatlap beküldése szükséges, abban az esetben, amikor az adatszolgáltatásra kötelezett természetes személy más természetes személyt kíván megbízni adatszolgáltatásai benyújtásával.

Az OKIR-ban regisztrált személy bármely környezetvédelmi szakterülettel (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, vízvédelem) kapcsolatosan benyújthat adatszolgáltatást az érintett hatóság(ok)hoz. A KAR adatlap csomag egyszeri beküldésével egy ügyfélhez (KÜJ) tartozóan több meghatalmazott személy is megjelölhető. Azonban minden egyes ügyfélhez (KÜJ) külön-külön KAR adatlap csomag kitöltése és benyújtása szükséges.