A hulladékra vonatkozó különleges előírások

Amennyiben veszélyes árut tartalmazó hulladékot szállítanak, az UN szám és a helyes szállítási megnevezés elé kell írni a „HULLADÉK” szót. Pl.: „HULLADÉK 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. 9,II,M7 ADR”.

A berakásra, a kirakásra és az árukezelésre vonatkozó előírások (ADR 7.5 fejezet)

A be- és kirakás helyére érkezéskor a járművezetőnek be kell tartania az előírt rendelkezéseket, valamint a járműnek is meg kell felelnie ezeknek (különösen a ki- és berakáshoz használatos járműberendezések biztonságára, tisztaságára és kielégítő üzemelésére vonatkozóan).

A berakás nem hajtható végre, ha az okmányok vizsgálata, illetve a jármű és berendezései szemrevételezése azt mutatja, hogy a jármű, vagy a jármű vezetője nem felel meg az előírásoknak.

A kirakás nem hajtható végre, ha az előzőekben említett vizsgálat során olyan hiányosságokat tapasztalnak, ami a kirakás biztonságát befolyásolja.

A jogszabály szerint a SARPI Dorog Kft-nek kötelessége megtagadni minden szabálytalan szállítmány átvételét, ártalmatlanítását!

Az ADR különleges előírásai szerint bizonyos veszélyes áruk csak „teljes rakományként” szállíthatók. Ilyen esetben az illetékes hatóság előírhatja, hogy az ilyen szállításhoz használt járművet, vagy nagy konténert csak egyetlen helyen rakják meg és egyetlen helyen rakják ki.