Dorog: veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítása, energetikai célú hasznosítása, folyékony hulladékok fizikai-kémiai kezelése, hasznosítása

Nagytarcsa: veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtése, átvétele, továbbszállításra történő előkészítése.

Termelési folyamatokból származó szilárd, folyékony, paszta hulladékok átvétele (festékek, gyanták, szűrők, oldószerek, fagyálló, olajok, műanyag göngyölegek, papír hulladékok).

Nem ipari termelésből származó hulladékok (kozmetikai szerek, laborvegyszerek, fém-papír-műanyag csomagolási hulladékok) átvétele.

Magánszemélyektől származó (kis mennyiségű) veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele.

Nem veszélyes hulladékok átvétele.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok helyszínről történő elszállítása (az ADR szabályainak megfelelően).

Partnereink számára igény esetén biztosítjuk a hulladék elszállításához-átvételéhez szükséges dokumentumok kiállítását (SZ-kísérőjegyek).

A hulladéktárolók teljes területe kármentővel ellátott, veszélyes anyag környezetbe kerülése kizárt.