Általános információk, amelyeket a fuvarokmánynak tartalmaznia kell

  • UN szám
  • helyes szállítási megnevezés, szükség esetén a műszaki, kémiai, vagy biológiai megnevezéssel kiegészítve,
  • áruosztály
  • ahol van, az anyagra vonatkozó csomagolási csoport
  • ADR rövidítés
  • küldeménydarabok száma, fajtája
  • veszélyes árunkénti összes mennyiség
  • feladó neve, címe
  • címzett neve, címe